Pardavimo taisyklės

1) Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp weblab.lt tinklapio administracijos (toliau – weblab.lt ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas weblab.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas tiekėjų sąrašus, atsisiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją weblab.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2) weblab.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).

3) Visos autorinės teisės į weblab.lt duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso weblab.lt teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.

4) Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas weblab.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be weblab.lt rašytinio sutikimo.

5) Naudotojas renkasi weblab.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, weblab.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

6) Naudotojas weblab.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.

7) Klientas, įsigijęs mūsų siūlomus pavyzdinius darbus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už produktų tiekėjų sąrašus, kuriais prekiaujama weblab.lt tinklapyje) negali būti grąžinami.